Skip To Content

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Sportmedx

Hieronder vind je de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Sportmedx.

  1. Om de administratieve en financiële kant van jouw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, tref je hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer je je laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om jouw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan jou direct na het onderzoek. Je kunt de factuur per pin in onze praktijk voldoen. Indien je niet per pin kunt betalen, is het alternatief om de factuur op rekening te voldoen. Het is niet mogelijk om de factuur per creditcard te voldoen.
  3. Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.
  4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
  5. Je dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij jouw eigen zorgverzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van jouw zorgverzekeraar. Wij kunnen je niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Wij adviseren je de polisvoorwaarden te raadplegen.
  6. Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.
  7. Onze artsen en specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn artsen en specialisten lid FSMI en we zijn SCAS gecertificeerd. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft je in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
  8. Klachten kun je schriftelijk indienen per post: Sportmedx B.V. , afd. klachtenafhandeling, Sabina Klinkhamerweg 10, 7555 SK te Hengelo.
  9. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door jou geleden schade.
Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: