Skip To Content

Disclaimer

Sportmedx heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is grotendeels informerend van aard. Deze website is geen webwinkel. Sportmedx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Wijzigingen voorbehouden
Sportmedx garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door Sportmedx gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Sportmedx op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Sportmedxd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Sportmedx de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Vragen
Vragen over de website en de inhoud van de website kun je richten aan: info@Sportmedx.nl

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: