Skip To Content
Lichamelijk Onderzoek

Wat is een lichamelijk onderzoek?

Wat is een lichamelijk onderzoek?

Een lichamelijk onderzoek is een onderzoek waarbij het hele lichaam of een gedeelte van het lichaam wordt gecontroleerd op het functioneren. Een lichamelijk onderzoek is altijd onderdeel van een consult, sportmedische keuring of sportmedisch onderzoek.

Lichamelijk onderzoek sportkeuring

Hoe gaat een lichamelijk onderzoek?

Bij een lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar meerdere aspecten van het lichaam. Bij het lichamelijk onderzoek beoordelen we in rust:

De bloeddruk: de bloeddruk is een maat voor de elasticiteit van jouw vaatstelsel. Een verhoogde bloeddruk kan problemen geven voor hart, bloedvaten, hersenen, ogen en nieren. De onderdruk moet lager zijn dan 90 mmHg, liefst 80 mmHg, de bovendruk <140mmHg.

De pols: dit is de hartfrequentie. Normaal gesproken ligt de hartfrequentie tussen de 50-70 slagen per minuut. Bij sporters kan de hartfrequentie zelfs dalen tot 35/min. Onder invloed van emoties, inspanning en bij bepaalde aandoeningen kan de hartfrequentie hoger worden. Het liefst is hij regulair (regelmatig) en aequaal (elke slag voelt bijna even sterk). Af en toe mag er een extra slag voelbaar zijn. Bij bijvoorbeeld ritmestoornissen kan de hartslag onregelmatig worden.

Het hart: het hart beoordelen we op de harttonen en mogelijk aanwezige hartruis. Normaal gesproken zijn er 2 harttonen en wordt er geen hartruis gehoord. Hartruis kan duiden op klepgebreken.

De longen: de longen beoordelen we op het ademgeruis en mogelijke bijgeluiden. Veranderd ademgeruis kan passen bij astma of COPD, bijgeluiden kunnen passen bij vocht in de longen of aanwijzingen voor bronchitis of een longontsteking.

Het abdomen (buik): de buik beoordelen we op de aanwezigheid van peristaltiek (darmgeluiden), soepelheid en de grootte van de lever en de milt. Normaal gesproken hoor je de peristaltiek, is er een soepele buik en komen de lever en milt niet onder de ribbenboog uit.

Vasculair onderzoek (de bloedvaten): de bloedvaten beoordelen we op pulsaties en de aanwezigheid van een ruis. Normaal gesproken voel je krachtige pulsaties aan de voeten. Dit past bij vaten die mooi doorgankelijk zijn. Je hoort normaal gesproken geen ruis over de vaten. Een ruis kan passen bij vernauwingen.

Oriënterend neurologisch onderzoek: met het neurologisch onderzoek kijken we naar de balans, het grove gevoel en kracht en we testen of de reflexen mooi symmetrisch opwekbaar zijn aan de knieën en achillespezen.

Neem contact op

Wordt een lichamelijk onderzoek vergoed?

Een lichamelijk onderzoek is onderdeel van een sportmedisch onderzoek. Een sportmedisch onderzoek of een verplichte sportkeuring wordt in sommige gevallen (volledig) vergoed door je aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. De kosten van het sportmedische onderzoek hangen vaak af van de onderdelen waar de keuring uit bestaat. Bekijk de tarieven voor het overzicht.

Bekijk de vergoedingen

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: