Skip To Content
Wat is een longfunctietest? Wat is een longfunctietest?

Wat is een longfunctietest?

Wat is een longfunctietest?

Een longfunctietest is een soort blaastest waarmee de sportarts de kracht en inhoud van je longen onderzoekt en bepaalt of je een gezonde longfunctie hebt. De test wordt afgenomen met behulp van een zogenoemde spirometer waar je meerdere keren maximaal door in- en uitademt. Vooraf krijg je een neusklem op. De longfunctietest is een onderdeel van het sportmedisch onderzoek.

Longfunctie test Sportmedische keuring

Hoe gaat een longfunctietest?

Een longfunctietest wordt als volgt uitgevoerd: de sportarts zal je vragen door het mondstuk of masker van de ademgasanalyse rustig in en uit te ademen. Vervolgens zal hij je vragen om volledig uit te ademen om daarna krachtig in te ademen en met kracht zo lang mogelijk uit te ademen.

Bij een afwijkende longfunctietest zal de sportarts met je bespreken wat voor verdere onderzoeken en/of behandelingen er nodig zijn. Dit hangt ook af van de aan- of afwezigheid van klachten en/of aanleg voor longaandoeningen. In veel gevallen zal het advies gegeven worden om in overleg met de huisarts een verwijzing te vragen voor een uitgebreide longfunctietest bij de longarts.

Neem contact op

FVC en FEV1 waarde

FVC en FEV1 waarde

Bij de longfunctietest worden de FVC en de FEV1 waarde gemeten. De FVC is de geforceerde vitale capaciteit, wat staat voor de longinhoud bij geforceerd in- en uitademen. De FEV1 waarde laat zien hoeveel lucht van de totale longinhoud er in de eerste seconde uitgeademd kan worden. Deze waarde is een maat voor de elasticiteit en functie van de longen.

De percentages die hieruit komen geven aan hoe jouw longfunctie is in vergelijking met de normaalwaardes voor mensen van jouw leeftijd, lengte en geslacht. De longfunctiewaardes zijn grotendeels erfelijk bepaald, maar ook gedeeltelijk trainbaar. Ze worden bepaald door de spierkracht van de ademhalingspieren en de elastische eigenschappen van de longen. Sporters komen dan ook vaak boven de 100% uit. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld astma of COPD of een vervorming van de borstkas, kunnen deze waardes verlaagd zijn. Ook kan er dan van een afwijkende vorm in de longfunctiecurve gesproken worden.

Vergoeding longfunctietest

Vergoeding longfunctietest

In veel gevallen wordt een sportmedische keuring deels of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

Bekijk de vergoedingen

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: