Skip To Content
Wat is een urineonderzoek? Wat is een urineonderzoek?

Wat is een urineonderzoek?

Wat is een urineonderzoek?

Bij een urineonderzoek wordt de ochtendurine nagekeken door middel van een teststrip. Aan de hand van deze teststrip kan gezien worden of er glucose en eiwitten in de urine zitten en of er sprake is van een urineweginfectie. Aan de hand van de uitslag van deze teststrip kan bepaald worden hoe dit kan worden voorkomen.

Wat wordt onderzocht bij een urineonderzoek?

Bij een urineonderzoek wordt je urine nagekeken op eiwit, suiker en aanwijzingen voor een urineweginfectie.

Eiwiteiwit in de urine kan passen bij nier- of blaasschade. Dit kan komen doordat er een aandoening is aan de nieren zelf, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van een hoge bloeddruk, suikerziekte en aderverkalking. Bij sporters wordt geregeld een klein spoortje eiwit in de urine gevonden. Dit is normaal.

Suiker: suiker in de urine komt voor bij mensen die suikerziekte hebben.

Nitriet: nitriet in de urine is een teken dat er mogelijk een blaasontsteking aanwezig is.

Bij aanwezigheid van eiwit, suiker of nitriet zal de sportarts met je bespreken welk onderzoek of behandeling er nodig is.

Neem contact op

Wordt een urineonderzoek vergoed?

Een urineonderzoek maakt deel uit van een sportmedisch onderzoek en kan niet individueel worden afgenomen. Een sportmedisch onderzoek of een verplichte sportkeuring wordt in sommige gevallen (volledig) vergoed door je aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. De kosten van het sportmedische onderzoek hangen vaak af van de onderdelen waar de keuring uit bestaat.

Bekijk onze tarieven

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: