Skip To Content
Wat is een sportarts? Wat is een sportarts?

Wat is een sportarts?

Wat is een sportarts?

Een sportarts is expert op het gebied van sportgeneeskunde en de fysieke belasting en belastbaarheid van het lichaam in relatie tot sporten en/of bewegen. De sportarts analyseert je klachten en doet een algemeen lichamelijk onderzoek en/of een sportspecifiek onderzoek van het bewegingsapparaat. De sportarts werkt in een multidisciplinair team met andere (para)medisch specialisten binnen de algemene gezondheidszorg, zoals orthopeden, chirurgen, cardiologen, podotherapeuten en fysiotherapeuten. De sportarts voert (blessure)consulten, preventieve sportmedische onderzoeken inspanningstesten uit en geeft adviezen ten aanzien van sportbeoefening.

Vetmeting sportmedische keuring

Wanneer ga je naar de sportarts?

Een bezoek aan de sportarts is aan te raden wanneer je lichamelijke (sportgerelateerde) klachten hebt, zoals benauwdheid of kortademigheid, maar ook als je geblesseerd bent of bij klachten aan je houding- of bewegingsapparaat. Verder verricht de sportarts consulten, sportmedische onderzoeken of sportkeuringen bij verschillende doelgroepen:

  • Fysiek inactieve mensen die na een periode van inactiviteit weer willen gaan sporten of bewegen
  • Sporters die sport vooral zien als een gezonde, ontspannende bezigheid
  • Sporters die (extra) trainen om beter te presteren
  • Beroepssporters
  • Chronisch zieken waarbij sport en bewegen een positieve bijdrage leveren aan het ziekteproces, de levensduur en de kwaliteit van leven

Neem contact op

Hoe verloopt een bezoek aan de sportarts?
SMA Keuring

Hoe verloopt een bezoek aan de sportarts?

Het verloop van een bezoek aan de sportarts is afhankelijk van welke afspraak je hebt gemaakt.

  • Een consult bij klachten en/of blessures
  • Sportmedische onderzoeken
  • (Verplichte) sportkeuringen

Om een afspraak te maken voor een consult bij het spreekuur van de sportarts, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Voor een sportmedisch onderzoek of een verplichte sportkeuring heb je geen verwijsbrief nodig.

Vergoedingen sportarts

Vergoedingen sportarts

Een consult bij de sportarts wordt vergoed door de basisverzekering en kan dus ten laste van je eigen risico gaan. Een sportmedisch onderzoek of een verplichte sportkeuring wordt in sommige gevallen (volledig) vergoed door je aanvullende verzekering. Bekijk de tarieven voor het overzicht.

Bekijk de vergoedingen

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: