Skip To Content
Wat is een duikkeuring? Wat is een duikkeuring?

Wat is een duikkeuring?

Wat is een duikkeuring?

Een duikkeuring is een sportmedisch onderzoek dat door de Nederlandse Onderwatersport Bond wordt verplicht voordat je gaat duiken. Door een sportarts wordt je onderzocht op medische kwalen of ziekten waar je onder water last van zou kunnen krijgen. Een duikkeuring is niet voor niets verplicht. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met hele andere factoren dan op het land, zoals perslucht en waterdruk. Er worden daardoor andere eisen gesteld aan het lichaam (en de geest). Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Een sportarts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan je het beste adviseren. Je kunt een duikkeuring laten uitvoeren bij de sportartsen van Sportmedx. Zij zijn geregistreerd sportduikerarts.

Longfunctie test Sportmedische keuring

Hoe ziet een duikkeuring eruit?

De inhoud van een duikkeuring is als volgt:

  • Bespreken van de duikspecifieke sportmedische vragenlijst
  • Lichamelijk onderzoek (inclusief o.a. KNO onderzoek)
  • Bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage
  • Ogentest
  • Longfunctietest
  • Urineonderzoek

Indien er aanleiding is voor aanvullend onderzoek kan een rust-ECG(hartfilmpje) of longfoto worden gemaakt, of wordt je doorverwezen naar een (andere) medisch specialist

De resultaten worden direct na afloop besproken en je krijgt (indien goedgekeurd) een goedkeuringsbewijs in het Nederlands en Engels mee naar huis. Kijk voor meer informatie ook op www.duikkeuring.nl, een initiatief van Sportgeneeskunde Nederland.

Neem contact op

Wordt een duikkeuring vergoed?

Een duikkeuring is een sportmedische keuring. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden een sportmedische keuring uitgevoerd door een sportarts vanuit aanvullende pakketten deels of volledig. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. De kosten van de sportmedische keuring hangen vaak af van de onderdelen waar de keuring uit bestaat. Naast meer inzicht in de gezondheidsrisico’s, levert dit onderzoek ook waardevolle informatie op waar je als sporter nog lang van kan profiteren. Bekijk hier ons tarievenoverzicht.

Bekijk de vergoedingen

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: