Skip To Content
Wat is een rijbewijs B keuring? Wat is een rijbewijs B keuring?

Wat is een rijbewijs B keuring?

Wat is een rijbewijs B keuring?

Een rijbewijs B keuring is een medische keuring die u onder bepaalde voorwaarden verplicht moet ondergaan om uw rijvaardigheid te beoordelen. De reden kan leeftijdsgebonden zijn, maar er kan ook een specifieke medische reden voor zijn. Bij Sportmedx kunt u terecht voor een medische keuring voor het behoud van uw rijbewijs.

Lichamelijk onderzoek sportkeuring

Hoe verloopt een rijbewijs B keuring?

De sportarts start met een vragengesprek, om te beoordelen of u mentaal in staat bent om een voertuig te besturen. Daarnaast kijkt de sportarts naar eventuele beperkingen en benodigde hulpmiddelen die van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Uw bloeddruk wordt gemeten en gezichtsvermogen wordt beoordeeld. Het tweede onderdeel van een rijbewijs keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek.

De sportarts beoordeelt u aan de hand van een OPS score, dat staat voor Oriëntatie & geheugen, Praktische vaardigheden & aandacht en Sociaal & persoonlijk functioneren. De drie categorieën hebben elk hun eigen vragen, die onze sportarts een score geeft van 1 tot 3. Dit levert een totaalscore op die vermeld wordt in uw verslag.

De beoordeling van uw rijgeschiktheid is altijd een combinatie van factoren. Wanneer de sportarts enige twijfel heeft zal hij u doorsturen naar een medisch specialist voor aanvullend onderzoek. CBR beoordeelt vervolgens de van ons ontvangen gegevens en regelt de verder zaken omtrent uw rijbewijs B.

Een gemiddelde rijbewijs B keuring duurt maximaal 30 minuten.

Neem contact op

Wanneer een rijbewijs keuring?

Bent u 75 jaar geworden, dan moet u vanaf dan elke 5 jaar een keuring doen om uw rijbewijs te behouden. Naast de leeftijd kan er ook een medische reden zijn om een keuring te ondergaan voor het behouden van uw rijbewijs. In beide gevallen wordt uw rijgeschiktheid beoordeeld, zodat het veilig is om de weg op te gaan voor u en uw medeweggebruiker.

Wat zijn de kosten van een rijbewijs B keuring?

De kosten voor een Rijbewijs B keuring vindt u in onze tarievenlijst.

Wilt u een afspraak maken?
Wij zijn aangesloten bij: