Skip To Content
SMA keuring voor de VeVa SMA keuring voor de VeVa

SMA keuring voor de VeVa

SMA keuring voor de VeVa

Een SMA keuring is een afkorting voor een Sport Medisch Advies (SMA). Een medische keuring is voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) verplicht. Tijdens de keuring worden meerdere onderdelen langsgelopen die de algehele gezondheid in kaart brengen. Alleen met een positieve uitslag mag je starten bij de VeVa-opleiding.

SMA Keuring

Waarom een SMA keuring?

Tijdens een SMA sportkeuring wordt er gekeken of je fit genoeg bent en je zonder problemen kan voldoen aan de sportieve inspanningen tijdens de VeVa-opleiding. Daarnaast wordt gekeken of je het beroepsperspectief hebt die past bij Defensie. Het is een verplicht onderdeel voorafgaand aan de VeVa-opleiding en de uitslag moet positief zijn. Mocht het sport medisch advies negatief zijn dan mag je niet starten met de VeVa-opleiding. Een SMA keuring levert naast meer inzicht in de gezondheidsrisico’s ook waardevolle informatie op waar je als sporter nog lang van kan profiteren.

Neem contact op

Wie voert een SMA keuring uit?

Wie voert een SMA keuring uit?

Bij een sportarts kun je terecht voor een SMA keuring. Een sportarts weet alles over sportgeneeskunde, fysieke belasting en belastbaarheid van het lichaam in relatie tot sporten en bewegen. Sportmedx is aangesloten bij FSMI en SCAS gecertificeerd, dat de sportartsen van Sportmedx bevoegd zijn om sportmedische onderzoeken uit te voeren.

Hoe verloopt een SMA keuring?
ECG in rust sportarts

Hoe verloopt een SMA keuring?

De sportarts begint met het bespreken van de vooraf ingevulde medische vragenlijst. Een SMA keuring bestaat verder uit een lichamelijk onderzoek, een oogtest, urineonderzoek, bloedonderzoek, een ECG in rust en je lengte, gewicht en vetpercentage worden opgemeten. ECG staat voor elektrocardiogram en wordt in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd. Een SMA keuring bestaat uit dezelfde onderdelen als de andere keuringen, behalve de longfunctietest. De longfunctietest wordt alleen uitgevoerd wanneer daar een aanleiding voor is, denk aan astma of een ander onderliggend probleem in de luchtwegen. Belangrijk om te weten is dat voor een SMA keuring geen verwijsbrief nodig is.

Resultaten van een SMA keuring
De resultaten van een SMA sportkeuring worden na afloop besproken en je krijgt een schriftelijke rapportage mee. Wanneer je geschikt bent bevonden, is het aan jezelf om de school en de staf van de VeVa-opleiding te informeren. Wanneer je ongeschikt bent bevonden of een vooronderzoek nodig blijkt zal de sportarts toestemming vragen om jouw medische verklaring met de uitslag door te sturen naar de sectie VeVa van Defensie.

Vergoeding en kosten SMA keuring

Vergoeding en kosten SMA keuring

De kosten voor een sport medisch advies voorafgaand aan de VeVa-opleiding vind je in onze tarievenlijst. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden een sport medisch advies uitgevoerd door een sportarts deels of volledig vanuit de aanvullende verzekering, dit staat los van het eigen risico. Wij hebben geen mogelijkheid om de factuur rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekeraar, omdat wij geen contract of betaalovereenkomst hebben met de zorgverzekeraars. De kosten van de sport medische keuring dienen te worden voldaan in de praktijk, je kunt deze dan zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Bekijk de vergoedingen

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: