Skip To Content
Vergoedingen Sportgeneeskunde Vergoedingen Sportgeneeskunde

Vergoedingen Sportgeneeskunde

Vergoedingen Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde wordt in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, maar afhankelijk van het onderzoek kan dit ook vallen onder de aanvullende verzekering. Kies hieronder jouw verzekeraar en bekijk de vergoeding vanuit de aanvullende pakketten.

Welke kosten worden vergoed door de basisverzekering?

Consulten tijdens het sportspreekuur en het spreekuur van de sportarts worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits je een verwijsbrief hebt van je huisarts of een ander medisch specialisme. De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Als je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, dan betaal je de kosten geheel of gedeeltelijk vanuit je eigen risico.

Neem contact op

ECG Hartfilmpje Sportmedische keuring

Welke kosten worden vergoed door de aanvullende verzekering?

Sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen worden vergoed door de aanvullende verzekering en gaan dus niet ten koste van je eigen risico. De hoogte van het bedrag dat wordt vergoed, hangt af van je aanvullende verzekeringspakket. Bekijk je polis om te zien hoe hoog jouw vergoeding is.

Consult Sportarts

Wanneer valt een consult onder de basisverzekering en wanneer onder de aanvullende verzekering?

Sinds sportgeneeskundige zorg onder de basisverzekering valt, ontstaan er soms onduidelijkheden over de factuur. In principe geldt dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. Je betaalt dan wel eigen risico. Als er geen duidelijke zorgvraag is, dan zal de sportarts zo snel mogelijk duidelijkheid geven of het consult onder de basisverzekering, aanvullende verzekering of eigen rekening valt. Als er geen sprake is van een zorgvraag, dan vallen de kosten altijd onder de aanvullende verzekering (of voor eigen rekening als je hiervoor niet aanvullend bent verzekerd).

Op basis van de verwijzing van je huisarts gaan wij er vanuit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Dit betekent dat je een eigen risico moet betalen, als je hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebt gemaakt. De mogelijkheid bestaat echter dat de sportarts tijdens het consult constateert dat er geen sprake is van een consult dat thuishoort in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat de kosten door jezelf of vanuit je aanvullende verzekering betaald moeten worden. De sportarts zal je hierover tijdens het consult informeren.

Wil je een afspraak maken bij de sportarts?
Wij zijn aangesloten bij: